RAHVUSVAHELINE RAAMATUPIDAMINE

 

Osutame raamatupidamisteenust välisriikides registreeritud äriühingutele.Oleme abiks ettevõtte asutamisest korrektselt vormistatud aastaaruandeni ja tuludeklaratsioonini.

 

 55 EUR/h
 (Selgepiirilised paketid on koostamisel)

   

Tänasel päeval on meie raamatupidajad Teile igapäevaselt abiks riikides:

 
EESTI
SOOME
ROOTSI
LEEDU
TAANI
TSEHHI
HOLLAND
SLOVEENIA
SLOVAKKIA
UNGARI
PORTUGAL

Ettevõtluse idee seisneb siiski oma ettevõttele kasumi teenimises ja tuleks olla kursis kõikide pakutavate võimalustega.Teatud juhtudel/tegevusaladel on tunduvalt tulemuslikum viia tootmine või dokumentatsioon mõnda teise riiki.

 

 

Soome  Rootsi

Soomes ja Rootsis tegutsevate ettevõtete raamatupidamis-  ja palgaarvestus vastavalt kehtivale seadusandlusele, kollektiivlepingutele ja kohtulahenditele 

Ettevõtte asutamine, registreerimine nõutud registrites ning sellega kaasnevad kohustused

Maksustamine ning auditeerimine

Vastutuskindlustus

Põhivara kulumi arvestamine

Töötajate palkadega seotud kindlustused – pensionikindlustus, ônnetusjuhtumi kindlustus jne

Töötajate ja omaniku palga- ning maksude arvestus (brutost netoks)(netost brutoks)

Puhkusetasude arvestus

Haigustasude arvestus, esitamine

Deklaratsioonid seoses palkadega

Maksuvabade kulukompensatsioonide deklareerimine

Lähetatud töötajale tõendi tellimine, muutmine, lõpetamine

Majandusaasta aruanne, aastadeklaratsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leedu

Leedu on viimastel aastatel tänu odavale tööjõule ja maksueristustele meelitanud riiki mahukaid investeeringuid ning suurettevõtete tugiteenuseid. Ka Eesti ettevõtjad kiidavad Leedu riigi toetavat suhtumist. Leedu kiiresti kasvav majandus ja kindel strateegia ettevõtete ligimeelitamiseks teeb hetkel Eestile silmad ette. Keskmise palga ja välisinvesteeringute mahu poolest jääb Leedu veel Eestile alla, kuid kogu sealne majandus kasvab mühinal. Ettevõtetele teeb Leedu atraktiivseks riigi väga soodne geograafiline asukoht, lähedus merepiirita Valgevenele, ning Poola ja Kaliningradi oblasti naabrus. Eelisteks võib pidada ka sobiva asukohaga sadamat, mille veeala ei jäätu, arenenud taristut ja suurepäraseid logistikavõimalusi. Ettevõtted kolivad Leetu julgemalt kui Eestisse ka seepärast, et tööjõud on seal suhteliselt odav ja tööpuudus mitte veel väga väike. Näiteks Vilniuse kinnisvaraturg õitseb kuna Leedu valitsus võttis mõne aasta eest vastu otsuse hakata riiki meelitama välismaiste suurettevõtete tugiteenuste keskuseid.

 

Miks mõelda oma tegevuse kolimisele Leetu ? 

 

- Baltikumis tegutsevate kommertspankade hinnangul on ettevõtted investeeringute tegemisel kõige aktiivsemad hetkel Leedus

- Oskustööliseid on piisavalt

- Atraktiivne maksukeskond

- Geograafiliselt lähedal nii Saksamaale kui ka Ida-Euroopa turgudele

- Leedukad on head koostööpartnerid

- Soodsad tingimused projektide rahastamiseks

- Heal tasemel tööstussektor

- Eelkõige 2018 maksumuudatusi silmas pidades - Veondussektoris on head tingimused võrreldes teiste turgudega