Miks Loov Raamatupidamine ? 

 

Kas oled kokku arvutanud, kui palju kulutab sinu ettevõte iga aasta raamatupidamisele? Meie juures ei pea sa iga liigutuse eest maksma. 

 

Loovraamatupidamine.ee ühendab endas meeskonda, kelle ideeks on pakkuda Teile raamatupidamisteenust, mis on fikseeritud kindla kuumaksega. Saate parima ülevaate oma ettevõtte raamatupidamiskuludest. Lihtsustame Teie elu ärimaailmas. 

 

Tänu meeskonnale, kes omab rohkem kui 10-aastast kogemust finantsvaldkonnas, suudame pakkuda Teile vajalikku raamatupidamisteenust, mis põhineb selgel kommunikatsioonil. Kui vajate raamatupidamisteenust oma ettevõtmise jaoks, siis võtke meiega julgelt ühendust, pakume paindlikku, kiiret ja professionaalset tuge! Hoiame asjad lihtsad.

Raamatupidaja CV Loov Raamatupidamisbüroos

Töökogemus
Üldine tööstaaž aastates: 8 - 10 aastat sh FIE, KÜ, jae-, hulgi- kui ka põllumajandusettevõtetes.

Haridus
Kõrgharidus Majandusarvestuses, diplom cum laude

Täiendkoolitused
Omab raamatupidaja kutsetunnistust ning on igapäevaselt kursis raamatupidamisuudistega ning täiendab end pidevalt raamatupidamist puudutavas seadusandluses ning käitub alati vastavalt EFS-le

Arvutioskused
Merit Palk, Merit Aktiva, Standard Books,
ERPLY Books, ERPLY - Edasijõudnu
Eeva, Directo - Tavakasutaja
MS Excel, MS PowerPoint, MS Word - Spetsialist

Autojuhiload
A, B kategooria

Huvialad
Tegeleb aktiivselt spordiga, naudib reisimist ja huvitavat kirjandust.

Eesmärk
Panustada enda teadmisi ja oskusi arenevatesse ettevõttetesse, mis on avatud uuendustele

Täiendav informatsioon
- kiire algdokumentide sisestamine raamatupidamisprogrammi;
-detailne palga- ja maksuarvestus ning aruandlus 
-ajakohaste lepingute vormistamine, sh töölepingute ja nende lisade vormistamine, OM lepingud jms)
igapäevane müügireskontro ja ostureskontro haldamine, maksete ettevalmistamine ning tasumine ja laekumiste kontroll
-soovitud varude (FIFO, LIFO, kaalutud keskmine) ja põhivara arvestamine; 
-meeldiv suhtlemine EMTA-ga, Haigekassa, Statistikaameti, RIK ning teiste kolmandate isikutega vastavalt vajadusele; 
-MA aruannete koostamine ja sisestamine RIK süsteemi; 
-statistiliste aruannete koostamine ja esitamine; 
-aktsiisi arvestus ja deklareerimine; 
-inventuuride korraldamine ja tulemuste kontrollimine, sh saldode kontrollimine debitooridega ja kreditooridega
-tegeleb auditeeritavate ettevõtetega ja tagab sujuva koostöö audiitoriga
-vajaliku dokumentatsiooni koostamine,
-korrektne kassa arvestus
-kiire mailide haldamine
-ühendusesiseste müügi dokumentide vormistamine (teekonnalehed, CMR), 
-abistamine raamatupidamisprogrammide kasutuselevõtmises
-korrektne arhiveerimine
-tähtaegne maksuaruandlus (KMD, VD, TSD)
-vajalikke nädala-, kuu- või aasta prognooside koostamine, täitmise jälgimine ja analüüsimine ning aruannete
koostamine juhatuse soovi korral
-koostöö kaastöötajatega efektiivsema raamatupidamise töö tagamiseks.